Rottweilern är en respekterad brukshund med framgångar inom flera bruksgrenar. Rasen skall ha alla egenskaper som förknippas med en effektiv brukshund: Tillgänglighet, mod, nervfasthet, naturlig skärpa och vara följsam och arbetsvillig.

För att få delta i bruksprov måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben. I fyra olika klasser, från appellklass till elitklass, prövas hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som fältprov i en nivå, flyttas den upp till nästa. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion. Årligen arrangeras Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen över 10 000 bruksprov runt om i landet.

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t.ex. skallgång efter försvunna personer. I elitklass ska sökhunden leta rätt på tre personer i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 meter brett och 300 meter långt.

Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden förfölja, gripa och bevaka brottslingar som försöker fly. Det är viktigt att poängtera att skyddshunden inte är farlig, något som många tror. En rätt tränad skyddshund är en utomordentlig familjehund.

Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är socialt inriktad, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.

Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IPO (Internationell Prövnings Ordning) som är en kontinental variant till vår skyddshund. I IPO ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Det är främst våra rasklubbar som arrangerar tävlingar i IPO. BHP (BruksHundProv) har liknande regler som IPO. I BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) ingår endast spår och lydnad. BSP (Brukshundprov SPår) är ett rent spårprov. 

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, hopp och platsliggande. I elitklass arrangeras årligen
Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten
kvalificerar sig.

(All information på denna undersida är hämtad från
Svenska Brukshundsklubben)

De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått. Praktiskt används detta arbetssätt idag mest av militär och polis. I elitklass ska hunden följa ett spår som är cirka 1 500 meter långt och som är upp till två timmar gammalt.